Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Κατασκευαστική ανάλυση-επανάχρηση κτιρίου στη Λήμνο" Καραγεωργίου Νίκη, Σαράντης Κων/νος

"Κατασκευαστική ανάλυση-επανάχρηση κτιρίου στη Λήμνο" Καραγεωργίου Νίκη, Σαράντης Κων/νος

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας μας είναι η μελέτη κτιρίου που βρίσκεται στο νησί της Λήμνου στο Δήμο Ατσικής. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή που περιλαμβάνει γεωγραφικά στοιχεία, ιστορικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, μνημεία και αρχιτεκτονική του νησιού, ενώ γίνεται επίσης και ανάλυση του Δήμου Ατσικής, με αντίστοιχους χάρτες, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον πολεοδομικό ιστό του, μέλος του οποίου είναι το κτίριο που μελετάμε.

Η μελέτη του κτιρίου περιλαμβάνει φωτογράφηση, ιστορικά στοιχεία από μαρτυρίες κατοίκων, αναλυτική περιγραφή και αποτύπωση. Στην αποτύπωση έχουμε μια σειρά σκαριφημάτων με μετρήσεις και σκίτσα, με σκοπό την ανάλυση του κτιρίου και μια σειρά τελικών σχεδίων που μας δείχνουν με κάθε λεπτομέρεια την εικόνα του.

Η μελέτη συνεχίζεται με την κατασκευαστική ανάλυσή του κτιρίου που περιλαμβάνει σχέδια λεπτομερειών στα οποία αποτυπώνονται διάφορά τμήματα και μεμονωμένα στοιχεία αυτού με σκοπό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένα. Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε στην πρόταση αποκατάστασης του κτιρίου.

Ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση με τις φθορές που έχει υποστεί το κτίριο από το πέρασμα του χρόνου και προτάσεις αποκατάστασης με σκοπό την επανάχρηση του για να ενταχθεί στον πολεοδομικό ιστό του οικισμού. Η πρόταση της νέας χρηστικής λειτουργίας του περιλαμβάνει μια νέα σειρά σχεδίων, τοπογραφικό, κατόψεις, τομές, όψεις καθώς και σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες επεμβάσεων που θα γίνουν στο κτίριο κατά την διάρκεια της αποκατάστασης. Επίσης αξονομετρικά εσωτερικού χώρου για να έχουμε μια καλύτερη άποψη της νέας λειτουργίας του κτιρίου.

Ο σκοπός της επανάχρησης ενός κτιρίου είναι η συντήρηση, η φροντίδα και η διατήρησή του.

Το κτίριο μελέτης θα δεχτεί την χρήση του πολιτιστικού κέντρου στο Δήμο Ατσικής. Ο λόγος για αυτή την επιλογή είναι η έλλειψη ενός τέτοιου χώρου για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των κατοίκων του Δήμου.

Το ισόγειο θα περιλαμβάνει ένα χώρο συνεδριάσεων που θα χρησιμοποιείτε από το κοινοτικό συμβούλιο αλλά θα λειτουργεί και σαν χώρος διαλέξεων, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του θα χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος.

        Ο όροφος θα περιλαμβάνει μια μικρή μόνιμη έκθεση εργαλείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,  βιβλιοθήκη, αίθουσα υπολογιστών και ένα γραφείο που θα φιλοξενεί τον υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία του χώρου.

       Στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου θα τοποθετηθούν οι χώροι υγιεινής. Αρχικά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου, καθώς ήταν έξω από το κτίριο, έτσι θα διαμορφωθεί υπόγειος χώρος που θα αναλάβει αυτή την λειτουργία.

       Αδρανή υλικό (χαλίκι) θα καλύψει τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, μια λύση πλήρως αναστρέψιμη.