Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Τέχνη με νέα μέσα: αφορμή για συγκρότηση χωρικοτήτων στο πεδίο δράσεων" Παπαχριστοφόρου Άννα, Χαραλάμπους Φρόσω

"Τέχνη με νέα μέσα: αφορμή για συγκρότηση χωρικοτήτων στο πεδίο δράσεων" Παπαχριστοφόρου Άννα, Χαραλάμπους Φρόσω

Προσεγγίζοντας το χώρο της πόλης – συγκεκριμένα την περιοχή του Μοναστηρακίου – μέσα από μια μη-γραμμική λογική, οδηγούμαστε προς μια αναδιατύπωση του αστικού τοπίου ως δυναμικό πεδίο όπου αντιθετικοί συσχετισμοί συγχωνεύονται συνεχώς, δημιουργώντας υβριδικά συμβάντα.

Η διάδραση η ενεργοποίηση, ο συσχετισμός είναι βασικός στόχος πολλών καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Δεν ενδιαφέρει το έργο ως τελικό αποτέλεσμα, ως ένα αντικείμενο, αλλά η καλλιτεχνική διαδικασία όπου το κοινό δεν είναι απλός θεατής αλλά ενεργός χρήστης, αφού πολλά από τα έργα δεν υφίστανται χωρίς τη δράση του κοινού.

Με αφορμή ένα κέντρο-εργαστήρι ψηφιακών τεχνών πειραματιζόμαστε στο Μοναστηράκι, αναζητώντας ένα χώρο ενδιάμεσο, που αμφισβητεί τα θεσμικά πλαίσια, ελεύθερα διαχειριζόμενο που υποδέχεται και περιβάλλει τη δράση. Δεν αντιμετωπίζουμε το ‘κτίριο’ ως μια οντότητα, ένα αυτοαναφερόμενο αντικείμενο, αλλά ως μια διαδικασία δράσεων στο πεδίο της πόλης. Ένας πομπός δραστηριοτήτων που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τις ροές της πόλης. Στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κτιρίου και πόλης προτείνουμε ένα διευρυμένο έδαφος που διαπλέκεται με το κτιριακό οργανισμό. Οι πτυχώσεις του εδάφους που έχουν ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη νέων χώρων σχέσεων και δράσεων, σε συνδυασμό με ένα κατακόρυφο έδαφος, ένα σύστημα με σκαλωσιές, ένα επίθεμα, ένα υποστήριγμα δράσης. Ανάμεσα τους εμφανίζονται ενδιάμεσοι χώροι, νέοι, παράξενοι χώροι, χώροι συγκρότησης χωρικοτήτων. Ένα αρχιτεκτονικό έργο του οποίου η ταυτότητα είναι σχεδόν προσωρινή, ένα έργο ατελείωτο, σε συνεχή εξέλιξη.