Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : "Φωτεινά σημεία: ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού φάρου στην Ερμούπολη της Σύρου. Μετατροπή σε πρότυπο μουσείο" Σαββατιανού Βασιλική

"Φωτεινά σημεία: ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού φάρου στην Ερμούπολη της Σύρου. Μετατροπή σε πρότυπο μουσείο" Σαββατιανού Βασιλική

Ο φάρος αντιμετωπίζεται ως το αποτέλεσμα της οριακής σχέσης ανάμεσα στην τέχνη (με την ευρύτερη έννοια – τοπική παράδοση, τεχνολογική εξέλιξη, κοινωνικό μετασχηματισμό) και τον τόπο. Η σχέση αυτή κληροδοτεί στον ελλαδικό χώρο μια ειδική κατηγορία κτηρίων, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ξεχωριστή αρχιτεκτονική παράδοση.

            Η μελέτη επικεντρώνεται σε μια πρόταση για την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού φάρου στην Ερμούπολη, καθώς και στη σύνδεσή του με το σχέδιο διάσωσης της βιομηχανικής κληρονομιάς που λαμβάνει χώρα εκεί και υποστηρίζεται από το κέντρο τεχνικού πολιτισμού, το βιομηχανικό μουσείο και το κέντρο νεοελληνικών ερευνών (Ε.Ι.Ε.)