Κατεύθυνση Ε: Χώροι εργασίας και παραγωγής.Η πορεία προς τον μεταφορντισμό και τη μεταμοντέρνα εποχή
4/20/2021

Κατεύθυνση Ε: Χώροι εργασίας και παραγωγής.Η πορεία προς τον μεταφορντισμό και τη μεταμοντέρνα εποχή

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ. ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 6ου
Ακαδημαϊκό Έτος2012 -2013
ΤομέαςΑρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Τ1)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
ΔιδάσκοντεςK. ΔΕΜΙΡΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κατεύθυνση Ε: Χώροι εργασίας και παραγωγής.Η πορεία προς τον μεταφορντισμό και τη μεταμοντέρνα εποχή  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Διερεύνηση των ζητημάτων που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό των εργοστασιακών χώρων από την ιστορική τους αφετηρία μέχρι τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην εποχή της ευέλικτης συσσώρευσης του κεφαλαίου . Τονίζεται ο διττός χαρακτήρας κάθε εργοστασιακού χώρου: α) ‘κοινωνικός’, ως τόπος συγκέντρωσης εργαζομένων και β) ‘οικονομικός’, ως τόπος συνάθροισης ανθρώπων και μηχανών με στόχο της παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη των αντιλήψεων για το σχεδιασμό των βιομηχανικών χώρων από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα -στον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό χώρο- παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μηχανών και των κατασκευών, την οργάνωση της εργασίας και τα κυρίαρχα αρχιτεκτονικά ρεύματα κάθε εποχής . Το μάθημα επικεντρώνεται περισσότερο σε σύγχρονα θέματα όπως: α) στη μετάβαση από το φορντικό στο ευέλικτο μεταφορντικό μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής, β) στο Ηigh-Τech κίνημα και στη σχέση του με την αρχιτεκτονική των βιομηχανικών χώρων γ) στις αντιλήψεις για την προβολή της "εταιρικής εικόνας" ως καθοριστικού παράγοντα διαμόρφωσης της μορφής των εργοστασίων και δ) στο σύγχρονο “οικολογικό” εργοστάσιο. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα. Παράλληλα εκπονείται από τους σπουδαστές/τριες γραπτή εργασία που εντάσσεται στους παρακάτω θεματικούς άξονες: _Η επίδραση των αρχιτεκτονικών ρευμάτων στη βιομηχανική αρχιτεκτονική από τα τέλη του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα _Το High-Tech και η επίδρασή του στο σχεδιασμό των βιομηχανικών κτιρίων. _Η βιομηχανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα μετά το 1960. _Συγκριτικά case studies. _Το Mοντέρνο κίνημα και η βιομηχανική αρχιτεκτονική. _Η σχέση δομής και μορφής στα βιομηχανικά κελύφη. _Ενεργειακός σχεδιασμός και βιομηχανικό κτήριο. _“Εταιρική εικόνα” : τρόποι έκφρασής της μέσα από την αρχιτεκτονική του βιομηχανικού κελύφους. _Η ένταξη του βιομηχανικό κτηρίου στο περιβάλλον του. _Η επίδραση του φωτισμού στο σχεδιασμό των εργοστασίων. _Ο φυσικός αερισμός ως παράγοντας διαμόρφωσης της μορφής των εργοστασίων.
Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία