Γεωμετρία και Ολογραφία
9/26/2022

Γεωμετρία και Ολογραφία

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ.ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 6ου
Ακαδημαϊκό Έτος2007-2008
ΤομέαςΑρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού (Τ3)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο6ο
ΔιδάσκοντεςΑ. Μ. Κουρνιάτη, Επικ. Καθηγήτρια (συντ), Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (βοηθός) Ν. Κουρνιάτης (λέκτορας ΠΔ407)
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Τρίτη 12.00-14.45
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: M232

Γεωμετρία και Ολογραφία  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Παρουσίαση των δυνατοτήτων απεικόνισης αντικειμένων του χώρου μέσω της ολογραφίας, και διερεύνησης γεωμετρικών καμπυλών και επιφανειών με ακτίνες laser και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το μάθημα διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: η ολογραφία ως γενίκευση της προοπτικής απεικόνισης, ιστορικό, όργανα ολογραφίας, εφαρμογές των ακτινών laser στην προοπτική και σκιαγραφία, γεωμετρικό υπόβαθρο της συμβολής των κυμάτων laser (εξομοίωση μέσω Η/Υ), κατασκευή ολογράμματος με τα διαθέσιμα στο εργαστήριο όργανα και εμφάνιση πλακών, επιφάνειες εκ περιστροφής-προσδιορισμός ειδικού ενδιαφέροντος καμπυλών με διατάξεις laser, κυματαγωγοί, ανακλαστικές επιφάνειες δευτέρου και ανωτέρου βαθμού, μελέτη καυστικών καμπυλών και άλλων γεωμετρικών ιδιοτήτων με laser και ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία