Γεωμετρία και Ολογραφία
8/16/2022
Skip Navigation Links : Γεωμετρία και Ολογραφία : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παρουσίαση των δυνατοτήτων απεικόνισης αντικειμένων του χώρου μέσω της ολογραφίας, και διερεύνησης γεωμετρικών καμπυλών και επιφανειών με ακτίνες laser και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το μάθημα διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: η ολογραφία ως γενίκευση της προοπτικής απεικόνισης, ιστορικό, όργανα ολογραφίας, εφαρμογές των ακτινών laser στην προοπτική και σκιαγραφία, γεωμετρικό υπόβαθρο της συμβολής των κυμάτων laser (εξομοίωση μέσω Η/Υ), κατασκευή ολογράμματος με τα διαθέσιμα στο εργαστήριο όργανα και εμφάνιση πλακών, επιφάνειες εκ περιστροφής-προσδιορισμός ειδικού ενδιαφέροντος καμπυλών με διατάξεις laser, κυματαγωγοί, ανακλαστικές επιφάνειες δευτέρου και ανωτέρου βαθμού, μελέτη καυστικών καμπυλών και άλλων γεωμετρικών ιδιοτήτων με laser και ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γεωμετρικές Απεικονίσεις - Ενημερωτικό Σημείωμα
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]
Αρχείο: Enhmervtiko Shmeivma 1.doc
Μέγεθος: 53.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, October 19, 2004
Ολογραφία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Ιστορικά στοιχεία – Βασικές έννοιες – απαιτούμενος εξοπλισμός
Συμβολόμετρο Michelson
Είδη ολογραμμάτων.

Αρχείο: H olografia.pdf
Μέγεθος: 1.11 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 07, 2004