Γεωμετρία και Ολογραφία
9/26/2022

Σύνδεσμοι

Computer-generated holograms of three-dimensional objects synthesized from their multiple angular viewpoints

Journal of the Optical Society of America A

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
DES Holography - Links
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
DIRECT-WRITE DIGITAL HOLOGRAPHY

Dr. David Pizzanelli

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
Forth dimension - Holographics

Forth dimension holography studios

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
Hologram products
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
Holography in Architecture
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 18, 2004
Holophile Inc.
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, June 26, 2004
Holographic Images in Multimedia Information Systems

Lucilla Croce Ferri

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
Holographics North

Gallery

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
Holography: the Future of Digital Content Creation

Jacob Heller

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
HOLOWORLD.COM
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, June 18, 2004
Intergraph

Simple Holography. The easiest way to make holograms.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
Liti Holographics

Producing a Hologram.
Types of Lasers.
Still Holograms v. Stereograms.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004
Optoelectronic-VLSI packaging with polarization-selective computer-generated holograms

July 15, 1997 / Vol. 22, No. 14 / OPTICS LETTERS 1095
Fang Xu and Yeshayahu Fainman
Joseph E. Ford and Ashok V. Krishnamoorthy

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, June 30, 2004