Γεωμετρία και Ολογραφία
12/2/2020
Skip Navigation Links : Γεωμετρία και Ολογραφία : Σύνδεσμοι : Computer-generated holograms of three-dimensional objects synthesized from their multiple angular viewpoints

Computer-generated holograms of three-dimensional objects synthesized from their multiple angular viewpoints

Τίτλος Computer-generated holograms of three-dimensional objects synthesized from their multiple angular viewpoints
Σύνδεσμος http://josaa.osa.org/abstract.cfm?id=73737
Περιγραφή

Journal of the Optical Society of America A