Γεωμετρία και Ολογραφία
11/25/2020
Skip Navigation Links : Γεωμετρία και Ολογραφία : Σύνδεσμοι : Optoelectronic-VLSI packaging with polarization-selective computer-generated holograms

Optoelectronic-VLSI packaging with polarization-selective computer-generated holograms

Τίτλος Optoelectronic-VLSI packaging with polarization-selective computer-generated holograms
Σύνδεσμος http://kfir.ucsd.edu/papers/oe_vlsi.pdf
Περιγραφή

July 15, 1997 / Vol. 22, No. 14 / OPTICS LETTERS 1095
Fang Xu and Yeshayahu Fainman
Joseph E. Ford and Ashok V. Krishnamoorthy