Γεωμετρία και Ολογραφία
9/26/2022

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Μαρία Κουρνιάτη, λέκτορας

e-mail: domiki@central.ntua.gr

τηλ. 210 7723399

       210 7723960

fax. 210 7723399

 

Αθανάσιος Αθανασόπουλος, βοηθός

e-mail: ahamgalo@central.ntua.gr

τηλ. 210 7723399

fax. 210 7723399

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 07, 2004