Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Διπλωματικές Εργασίες 2001 : "Αποκατάσταση και επανάχρηση βιομηχανικού συγκροτήματος κυλινδρόμυλου στην Κύμη Ευβοίας" Γεωργούλη Ελένη

"Αποκατάσταση και επανάχρηση βιομηχανικού συγκροτήματος κυλινδρόμυλου στην Κύμη Ευβοίας" Γεωργούλη Ελένη

 Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού συγκροτήματος κυλινδρόμυλου. Αποκατάσταση κτιρίων και νέες προσθήκες. Μετατροπή του σε σύνολο χώρων που περιλαμβάνουν εκθεσιακούς χώρους και καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων και λαογραφικών αντικειμένων, καφέ, εστιατόριο και ξενώνες.

]