Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Διπλωματικές Εργασίες 2001 : "Νέες οριογραμμές: ανασχεδιασμός οικοδομικού τετραγώνου: εφαρμογή στη Ν. Φιλαδέλφεια" Γιαρλέλη Μαρία, Λαχανά Νικολέττα

"Νέες οριογραμμές: ανασχεδιασμός οικοδομικού τετραγώνου: εφαρμογή στη Ν. Φιλαδέλφεια" Γιαρλέλη Μαρία, Λαχανά Νικολέττα

Η μελέτη αυτή έχει σαν στόχο να εκθέσει μια μεθοδολογία των πράξεων διατήρησης και ανασχεδιασμού ενός οικισμού μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής (πολεοδομικός-αστικός σχεδιασμός). Η μεθοδολογία θα εξεταστεί ενδεικτικά κατά την εφαρμογή της στην περίπτωση του ανασχεδιασμού ενός οικοδομικού τετραγώνου του προσφυγικού οικισμού της Ν. Φιλαδέλφειας. Στην πρόταση αυτή αστικού σχεδιασμού, η ένταξη νέων κατασκευών στα κενά τόπου και μνήμης και η εύρεση των ισορροπιών ανάμεσα στο παλαιό και το νέο αποτέλεσε την πρόκληση της διπλωματικής μας. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύξαμε δύο προτάσεις αστικού σχεδιασμού που αφορούν το ίδιο οικοδομικό τετράγωνο αλλά ορίζονται από διαφορετικό πολεοδομικό πλαίσιο (έχουν διαφορετικό τρόπο παραγωγής του κοινωνικού χώρου). Η διπλωματική εστιάζει τελικά και αναλύει σε επίπεδο ανασχεδιασμού οικοδομικού τετραγώνου τη μία από αυτές.