Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Διπλωματικές Εργασίες 2001 : "Ο Κόμβος: αρχιτεκτονική επέμβαση σε κυκλοφοριακό κόμβο" Καραχάλιος Ιωάννης

"Ο Κόμβος: αρχιτεκτονική επέμβαση σε κυκλοφοριακό κόμβο" Καραχάλιος Ιωάννης

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη του αστικού χώρου που δημιουργείται στο πεδίο ορισμού ενός κυκλοφοριακού κόμβου και η στοιχειoθέτηση σκέψεων και προτάσεων για την αρχιτεκτονική του αντιμετώπιση. Η Αθήνα, με τις σχεδιαζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Το παράδειγμα με τη μεγαλύτερη σχεδιαστική, αλλά και συμβολική παρέμβαση είναι ο κόμβος της Κηφισίας με την Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου που είναι και η περιοχή μελέτης...