Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Διπλωματικές Εργασίες 2001 : "Συνεδριακό κέντρο στο Λαύριο" Καλλιμάνη Μαρία, Κουμπλή Ελένη, Ξαρχουλάκου Όλγα

"Συνεδριακό κέντρο στο Λαύριο" Καλλιμάνη Μαρία, Κουμπλή Ελένη, Ξαρχουλάκου Όλγα

Συνεδριακό κέντρο 500 ατόμων στο Λαύριο. Το Λαύριο αποτελεί ιδανική τοποθεσία για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού λόγω της στρατηγικής του θέσης, της ιστορικής του σημασίας και του πλούσιου βιομηχανικού παρελθόντος του. Το οικόπεδο που επιλέχθηκε για την χωροθέτηση βρίσκεται σε κομβικό σημείο, βόρεια του λιμανιού και σε άμεση γειτνίαση με την πόλη και το φυσικό τοπίο. Κεντρική ιδέα του συνεδριακού κέντρου αποτελεί η ομαλή πορεία κατάβασης ή και ανάβασης του λόφου, μια διαδρομή η οποία αποτελεί τη σύνδεση της πόλης με το φυσικό όριο, τη θάλασσα. Ίχνος της αποτελεί ένας πέτρινος τοίχος με ενιαία κορυφογραμμή ενώ σημεία έντασης αυτής αποτελούν οι γωνίες, οι οποίες ισχυροποιούνται με την πύκνωση του κτιριακού όγκου και των λειτουργιών. Σημαντικές επιδιώξεις αποτέλεσαν επίσης η σχέση του κτιρίου με τη γή που επιτεύχθηκε με τους ημιυπόσκαφους χώρους και η σχέση του κτιρίου με την ύπαιθρο. Τέλος οι λειτουργικές ενότητες του παραπάνω, κανόνες της κεντρικής ιδέας είναι: οι κοινόχρηστες λειτουργίες (εστιατόρειο, εκθέσεις, υποδοχή), οι συνεδριακές λειτουργίες και ένας μικρός ξενώνας.