Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/28/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Διπλωματικές Εργασίες 2001 : "Εργοστάσιο λιπασμάτων Δραπετσώνας: επεμβάσεις με στόχο την πολεοδομική αναβάθμιση" Κελέκη Όλγα, Κλείσσας Σπύρος

"Εργοστάσιο λιπασμάτων Δραπετσώνας: επεμβάσεις με στόχο την πολεοδομική αναβάθμιση" Κελέκη Όλγα, Κλείσσας Σπύρος

Η διπλωματική εργασία αφορά ένα σύνολο επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό αλλά και στα όρια του εργοστασίου λιπασμάτων στη Δραπετσώνα με σκοπό την αξιοποίηση του χώρου και την εισαγωγή νέων χρήσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός υπερτοπικής σημασίας πόλου ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης κυριάρχο ρόλο στην τελική πρόταση παίζει η σχέση ανάμεσα στον υπαίθριο χώρο που λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο της σύνθεσης και των κλειστών χώρων. Τέλος προτείνεται η σύνδεση της πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο μέσω μιας σειράς επεμβάσεων.