Διαλέξεις 2005
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : "Το Αγρίνιο: Πολεοδομική εξέλιξη από το σήμερα έως το χθές" Φωτεινή Γουβέλη - Αναστασία Χόλη

"Το Αγρίνιο: Πολεοδομική εξέλιξη από το σήμερα έως το χθές" Φωτεινή Γουβέλη - Αναστασία Χόλη

Το αντικείμενο της διάλεξης είναι η πολεοδομική εξέλιξη του Αγρινίου ξεκινώντας από τη σημερινή κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας διαφόρων σημερινών πολεοδομικών στοιχείων μέσω της παρελθοντικής τους κατάστασης. Στοιχεία από διαφορετικές εποχές σταθμούς για την ιστορία της πόλης συμβιώνουν σήμερα στο ίδιο χωρικό πλαίσιο συνθέτοντας ένα ψηφιδωτό. Έτσι, επιχειρήσαμε να ερμηνεύσουμε τόσο το ίδιο το ψηφιδωτό, όσο και τις επιμέρους ψηφίδες.

Τα πολεοδομικά στοιχεία αφορούν τον αστικό ιστό (πλατείες, δρόμοι, πεζόδρομοι), το δημόσιο και υπαίθριο χώρο, τον αρχιτεκτονικό τύπο και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην πόλη του Αγρινίου. Τι άλλαξε, γιατί άλλαξε, τι παρέμεινε σταθερό και με ποία αφορμή, τι χάθηκε για πάντα μέσα στη λήθη του χρόνου, είναι μερικά ερωτήματα που τελικά απαντήθηκαν μέσα από την ανάγνωση της ίδιας της πόλης.