Διαλέξεις 2005
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : "Σύσταση και αισθητική του <υπολοίπου>" Χριστιάννα Καραχρήστου

"Σύσταση και αισθητική του <υπολοίπου>" Χριστιάννα Καραχρήστου

 

 

Ο  αστικός  χώρος  αποτελεί  την  υλική  πραγματικότητα  ορισμένη  από  την  ιδιαίτερη  οπτική  κάθε  κοινωνίας, η  οποία  με  τη  σειρά  της  τη  συγκροτεί  σαν  πεδίο  της  εμπειρίας  και  της  δράσης  των  μελών  της. Αναγνωρίζεται, εξερευνάται, ερμηνεύεται, βιώνεται  και  οικειοποιείται  με  διαφορετικό  τρόπο  από  τον  κάθε  άνθρωπο. Η  σκέψη  και  τα  συναισθήματα  παίρνουν  μορφή  μέσα  στην  πόλη, και  από  την  πλευρά  τους  οι  μορφές  της  πόλης  επιδρούν  στον  τρόπο  αντίληψης, ψυχικά  και  νοητικά  του  χώρου.         

 

      56

           

 Τα  “υπόλοιπα”  στον  ιστό  της  πόλης  αποτελούν  απελευθερωτικά  στοιχεία, διαθέτουν  ρευστό  χαρακτήρα, ενώ  ταυτόχρονα  περικλείουν  πολλαπλά  νοήματα, ρόλους  και  λειτουργίες. Ο  κενός  χώρος  μεταξύ  των  κτιρίων  κατέχει  ιδιαίτερη  αξία  και  σημασία,  καθώς  εξασφαλίζει  τη  συνέχεια  και  τη  ροϊκότητα. Άδειο  δε  σημαίνει  αδιαμόρφωτο. Ένας  κενός  χώρος  δε  στερείται  νοήματος  ή  περιεχομένου, αλλά  αντίθετα  κατέχει  πολλαπλές  δυνατότητες  και  εκδοχές. Τα  κενά  αλλάζουν  συχνά  μορφή, χρήση  και  νόημα  στο  πέρασμα  του  χρόνου. Συνδέουν  παρελθόν, παρόν  και  μέλλον, αποτελώντας  ένα  μεταβατικό  στάδιο  στον  αστικό  χώρο. Ίχνη  εγκατάλειψης, καταστροφής  και  φθοράς  αποκαλύπτονται  μέσω  των  χώρων  αυτών, δημιουργώντας  την  εικόνα  ενός  αινιγματικού  και  απροσδόκητου  τοπίου.