Διαλέξεις 2005
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : "Οργανική αρχιτεκτονική" Βιβή Ηλιοπούλου

"Οργανική αρχιτεκτονική" Βιβή Ηλιοπούλου

Η έννοια της οργανικότητας στην αρχιτεκτονική είναι δύσκολο να διασαφηνιστεί και κυρίως να κατανοηθεί από ανθρώπους που απλά την παρατηρούν. Πρέπει να βιωθεί μέσα στο φυσικό περιβάλλον που το κάθε κτίριο τοποθετείται. Υπήρξαν – και συνεχίζουν να υπάρχουν – αρχιτέκτονες που ασχολήθηκαν με την παρουσίαση μιας αρχιτεκτονικής, της οποίας το γλωσσικό και μορφολογικό ιδίωμα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο σχέσεις και μορφές που απαντώνται στη φύση, και ειδικότερα στους ζωντανούς οργανισμούς. Ο Antonio Gaudí, ο Bruce Goff, ο Frank Lloyd Wright, ο  Santiago Calatrava, ο Enric Miralles και ο Bart Prince συνιστούν κάποιους από τους αρχιτέκτονες που ασχολήθηκαν με την οργανική αρχιτεκτονική, εκφράζοντάς την βέβαια ο καθένας από αυτούς υπό το πρίσμα της υποκειμενικότητάς τους. Η οργανική αρχιτεκτονική δε μιμείται σχήματα φυσικών (οργανικών) μορφών, αλλά εμπεριέχει τους μηχανισμούς εκείνους, οι οποίοι διέπουν τις διάφορες φυσικές διεργασίες. Συνιστά μορφή προσωπικής έκφρασης του ίδιου του αρχιτέκτονα, ενώ ταυτόχρονα είναι απόρροια της συνεχούς αναζήτησης του ανθρώπινου πνεύματος για εύρεση νέων τρόπων έκφρασης των αναμνήσεων (παρελθόν), των επιθυμιών (παρόν) και των προσδοκιών (μέλλον).