Διαλέξεις 2005
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : " Συσχέτιση αστικού με θαλάσσιο χώρο, το παράδειγμα του Μεσολλογγίου" Ανδρέας Καραβάνας

" Συσχέτιση αστικού με θαλάσσιο χώρο, το παράδειγμα του Μεσολλογγίου" Ανδρέας Καραβάνας

Στη μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση των οριακών περιοχών, όπου ένας συγκροτημένος αστικός ιστός έρχεται να συναντήσει τμήματα του φυσικού υδάτινου περιβάλλοντος.

Σε μια εποχή που η σχέση φυσικού και πολιτισμένου αποκτά, περισσότερο από ποτέ, ιδιαίτερη κρισιμότητα, οι σύγχρονες πόλεις αναζητούν φυσικές διεξόδους και το νερό εμφανίζεται ως πολύτιμο πρωτογενές αγαθό, που όσες το διαθέτουν επιχειρούν να το αξιοποιήσουν.

Γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των ολλανδικών polder καθώς και τριών αστικών συνόλων (Amsterdam, Tokyo και Βενετία) μέσα στο χρόνο και η σχέση τους με το υγρό στοιχείο. Ενώ διατυπώνονται και σύγχρονες συνθήκες αναδιαπραγμάτευσης των περιοχών αυτών.

Ένα παράδειγμα άμεσης γειτνίασης αστικού ιστού με το υδάτινο οικοσύστημα, οικείο στον ελλαδικό χώρο, είναι αυτό της πόλης του Μεσολογγίου.

Αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη του αστικού ιστού σε σχέση με το υδάτινο περιβάλλον και οι συνεχείς μεταβολές τους μέσα στο χρόνο.

Παρουσιάζονται σύγχρονα μοντέλα αστικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, σαν μια προσπάθεια ένταξης μας στο διεθνές ενδιαφέρον για παρόμοια ζητήματα.

Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις οι οποίες αναφέρονται στην κατάργηση της χωρικής ασυνέχειας, που παρουσιάζεται σήμερα ανάμεσα στον αστικό ιστό και το υδάτινο τοπίο του Μεσολογγίου.