Διαλέξεις 2005
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : "Φαινόμενα εγκλεισμού και αποκλεισμού στον αστικό χώρο" Γαρυφαλλιά Πιτσάκη

"Φαινόμενα εγκλεισμού και αποκλεισμού στον αστικό χώρο" Γαρυφαλλιά Πιτσάκη

 

Στη διάλεξη αυτή θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης των παραπάνω πρακτικών και του αντίκτυπου στη ζωή των κατοίκων μέσω της ανάλυσης φαινομένων «εγκλεισμού» και «αποκλεισμού» στο αστικό περιβάλλον. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στο «μύθο» που περιβάλλει την πόλη και την αστικοποίηση. Στη συνέχεια, αφότου γίνει μια σύντομη αναφορά στην έννοια της φυλάκισης - ουσία της τιμωρίας, και στη λειτουργία των «σωφρονιστικών ιδρυμάτων», αναλύονται διάφορες μορφές εγκλεισμού και αποκλεισμού που εντοπίζονται σε διαφορετικά παραδείγματα αστικού χώρου και σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την έννοια της ασφάλειας και του ελέγχου. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης των μετασχηματισμών των σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και εκβολής συμπερασμάτων και εκτιμήσεων για την μελλοντική εξέλιξή τους.