Διαλέξεις 2005
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : "Νερό, πόλη, βιωσιμότητα : Από τη Βαρκελώνη στο Xochimilco" Κωστής Αναγνωστάκης - Μυρσίνη Καμπάκου

"Νερό, πόλη, βιωσιμότητα : Από τη Βαρκελώνη στο Xochimilco" Κωστής Αναγνωστάκης - Μυρσίνη Καμπάκου

 Η Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, έχει να επιδείξει μια σειρά επεμβάσεων στις πόλεις της, πάνω σε θαλάσσια η ποτάμια μέτωπα. Πολλές από αυτές άλλαξαν εξολοκλήρου την εικόνα της πόλης στην οποία έλαβαν χώρα ενώ άλλες περιορίστηκαν σε πιο σημειακές επεμβάσεις. Όλες ανεξαιρέτως όμως, επιδίωξαν την τόνωση και αναζωογόνηση του αστικού χώρου εκμεταλλευόμενες την ύπαρξη του νερού. Σε μία διαδικασία η οποία ξεκινάει χονδρικά από το 1970 και συνεχίζεται αμείωτη μέχρι και σήμερα η σχέση νερού και πόλης φαίνεται να επανεξετάζεται από τους σχεδιαστές, να γίνεται αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο από τους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους, και στην τελική να βιώνεται διαφορετικά από τον κάτοικο της πόλης.

Ταυτόχρονα, μία έννοια που ακούγεται συνεχώς στις μέρες μας, που επιδιώκει να γίνει βασικό κομμάτι των αναπτυξιακών πολιτικών και που κερδίζει έδαφος στους επιστημονικούς κύκλους, είναι αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development). Λίγο ως πολύ κάθε μεγάλο αναπτυξιακό σχέδιο, κάθε πρόγραμμα αναζωογόνησης του αστικού χώρου θα έχει αναφορές στην έννοια αυτή και αναπόφευκτα θα επηρεάσει και την φιλολογία και τις κατευθύνσεις που τίθενται για τις αναπλάσεις των θαλάσσιων μετώπων. Έτσι καθώς μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, γίνεται εκτός των άλλων λόγος, για μία πιο αρμονική σχέση πόλης και περιβάλλοντος, για μία πιο λελογισμένη χρήση και κατανάλωση των φυσικών πόρων, τίθεται ένα ερώτημα προς εξέταση: Κατά πόσο και σε πιο βαθμό, η γενικόλογη αυτή φιλολογία έρχεται να εφαρμοστεί στην πράξη, στα πλαίσια των αλλαγών και αναδιαρθρώσεων, σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβαλλοντικά χώρο της πόλης: Το υδάτινο μέτωπο.

Η διάλεξη αυτή επιχειρεί να εξετάσει αυτό ακριβώς το ζήτημα. Εξετάζονται μια σειρά από παραδείγματα, αναπλάσεων θαλάσσιων και ποτάμιων μετώπων προκειμένου να αξιολογηθούν, κυρίως από τη σκοπιά της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.   Επιχειρείται τέλος και μια σύντομη κριτική στην ίδια την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, έννοια αρκετά αμφιλεγόμενη σε πολλά σημεία της και με έναν εξίσου μεγάλο αριθμό πολέμιων όσο και φίλων.