Διαλέξεις 2005
6/22/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Οκτωβρίου 2005 : " Ηράκλειον" Μαραζάκης Μύρων - Πρινιανάκη Έλλη

" Ηράκλειον" Μαραζάκης Μύρων - Πρινιανάκη Έλλη

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια μελέτης και κατανόησης του τρόπου μεταβολής της πολεοδομικής εξέλιξης της πόλης του Ηρακλείου. Μιας πόλης στην οποία έχουν αναπτυχθεί μεγάλοι πολιτισμοί στην πορεία των αιώνων. Θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τα σημάδια του χρόνου πάνω στην πόλη, χωρικά κοινωνικά και οικονομικά και να καταλάβουμε αλλά και να καταγράψουμε τους λόγους και τους τρόπους που την οδήγησαν στην σημερινή της κατάσταση και μορφή.