Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ψηφιακή αναπαράσταση αρχιτεκτονικού έργου" Ηλίας Δριβάκος, Χάρης Χριστοδουλίδης

"Ψηφιακή αναπαράσταση αρχιτεκτονικού έργου" Ηλίας Δριβάκος, Χάρης Χριστοδουλίδης

Η εργασία περιγράφει, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήται σήμερα (1999), η αναπαράσταση αρχιτεκτονικών έργων στον ψηφιακό χώρο του Η/Υ. Συνιστά ανάλυση των μεθόδων μελέτης, αναπαράστασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών έργων με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.