Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ο Χώρος του χρώματος" Στέλλα Κορδίτσα

"Ο Χώρος του χρώματος" Στέλλα Κορδίτσα

Η αντίληψη του χώρου μέσω των αισθήσεων, δίνει πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από την όραση, με κύριο χαρακτηριστικό της το χρώμα. Το χρώμα έχει 3 υποστάσεις: φυσική, φυσιολογία, ψυχολογία και 3 χαρακτηριστικά: τόνο, ένταση, ποιότητα. Τα χρώματα διακρίνονται σε βασικά και συμπληρωματικά. Στην αρχιτεκτονική το χρώμα παίζει σημαντικό ρόλο. Ο φωτισμός, η θέση του χρώματος στο χώρο, η παράθεση των χρωμάτων, οι χρωματικές αναλογίες είναι στοιχεία που επηρεάζουν την αίσθηση του χώρου. Το χρώμα και η μορφή αλληλοσυμπηρώνονται για να δώσουν τα επιθυμητά μηνύματα, ορίζοντας το "μέσα" και το "έξω".