Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι: η έμπνευση αρχιτεκτονικής δημιουργίας" Γρηγόρης Καλνής, Μήνα Σοφοκλέους

"Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι: η έμπνευση αρχιτεκτονικής δημιουργίας" Γρηγόρης Καλνής, Μήνα Σοφοκλέους

Το ΦΩΣ αποκαλύπτει την αρχιτεκτονική και ταυτόχρονα φανερώνει τη σημασία του κτιρίου, το αναδεικνύει, ή το αφήνει αδιάφορο. Το φως συμβολίζει αυτό που βρίσκεται πέρα από τη συνήθη αντίληψή μας, μπορεί να φανερώσει ή να αποκρύψει και έχει τη δύναμη να μας παρασύρει. Το ΣΚΟΤΑΔΙ- η απουσία φωτός- είναι ένα μέρος της εμπειρίας μας για το φως. Όπως το μαύρο χρώμα είναι απαραίτητο για να γίνει αισθητό το άσπρο, έτσι και το σκοτάδι είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του φωτός. Το σκοτάδι δυσχεραίνοντας την οπτική μας αντίληψη, αντιπροσωπεύει το άγνωστο, προκαλεί δυνατά αισθήματα φόβου αποτελώντας έτσι μια μεταφυσική ερμηνεία του νοήματος της ζωής. ΑΝΑΜΕΣΑ στα δυο αυτά στοιχεία, εκ των οποίων το ένα μπορεί να προϋπάρχει, και το άλλο καλείται να δώσει ζωή στο χώρο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κυοφορείται η γενουσιουργός δύναμη κάθε δημιουργίας. Το σκοτάδι και το φως αλληλοσυμπληρώνονται και οι συσχετισμοί τους διαρκώς μεταβάλλονται. Η φυσική γλώσσα του φωτός και του σκοταδιού είναι μια σύνθετη γλώσσα με την οποία εκφράζονται διάφορα νοήματα στην αρχιτεκτονική. Μπορεί να αποκαλύψει συμβολισμούς, ή να εντείνει την πνευματικότητα ενός ιερού χώρου. Το φως μπορεί να μας οδηγήσει σε υπερβατικές αναζητήσεις, πέρα από τις γνωστές μας εμπειρίες στο χώρο και το χρόνο, να αναρωτηθούμε για το τί βρίσκεται πέρα από τον κόσμο που γνωρίζουμε ως κοινοί θνητοί. Θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε, να κατανοήσουμε και να αποκαλύψουμε τις ευαίσθητες, αλληλένδετες σχέσεις φωτός και σκοταδιού και να αξιολογήσουμε τη σημασία του ορίου ως γενεσιουργού δύναμης στο σχεδιασμό, χαράζοντας την κοινή γραμμή που συνδέει τα έργα στα οποία θα αναφερθούμε. Αυτή η κοινή γραμμή αφορά την ανάγνωση του φωτός σε τρία επίπεδα: το φως ως υλικό, σχήμα ή χρώμα. Το φώς και το σκοτάδι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να διαχωριστούν, αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται.