Διαλέξεις 2001
12/15/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Παραδοσιακή αρχιτεκτονική Θεσπρωτικού" Αθανάσιος Πούλιος, Φερενίκη Πούλιου

"Παραδοσιακή αρχιτεκτονική Θεσπρωτικού" Αθανάσιος Πούλιος, Φερενίκη Πούλιου

Ανάγνωση της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του Θεσπρωτικού (Λάκκα Σουλίου): Ιστορικά - Κτιριολογικά - Μορφολογικά - Κατασκευαστικά - Τυπολογικά. Αξιολόγηση - Συγκρίσεις - Συμπεράσματα.