Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Αναζητώντας την συνθετική δομή: το πρόβλημα περιγραφής ενός αρχιτεκτονικού συνθετικού & αναλυτικού μοντέλου" Στέλιος Δρίτσας

"Αναζητώντας την συνθετική δομή: το πρόβλημα περιγραφής ενός αρχιτεκτονικού συνθετικού & αναλυτικού μοντέλου" Στέλιος Δρίτσας

Η αρχιτεκτονική σύνθεση μπορεί να μελετηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα του ορισμού που δίνεται στην ίδια τη λέξη. Η σύνθεση μπορεί ταυτόχρονα να θεωρηθεί ως πράξη αλλά και ως αποτέλεσμα μιας πράξης. Συνήθως εξετάζεται με την έννοια του προϊόντος, παρά ως διαδικασία γεγονός που όπως θα δούμε στη συνέχεια έχει συγκεκριμένες αιτίες. Σε αυτή την μελέτη θα επιχειρηθεί μία ανάλυση στο επίπεδο των διεργασιών που κέινται κάτω από το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.