Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Barragan - De Chirico - Malevich: με αφορμή μία αντιστοιχία" Στεργίου Καλλίνα

"Barragan - De Chirico - Malevich: με αφορμή μία αντιστοιχία" Στεργίου Καλλίνα

Η διερεύνηση της συγκεκριμένης διάλεξης αναφέρεται στην ύπαρξη μιας αντιστοιχίας μεταξύ ενός αρχιτέκτονα και δύο ζωγράφων. Η αντιστοιχία αυτή βασιζόμενη σε αναφορές από βιβλία, αποτελεί αφορμή τόσο για μία γενικότερη θεώρηση πάνω στη σχέση αρχιτεκτονικής - ζωγραφικής, όσο και ειδικότερα για την προβολή - ή ανάγνωση - του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού έργου. Μεθοδολογικά, στηρίζεται στην αναλυτική εφαρμογή σε πέντε από τα έργα του Μεξικάνου αρχιτέκτονα Luis Barragan, προσέγγιση η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κατανοητό η αίσθηση του χώρου από την οποία προκύπτουν τελικά και οι αναλογίες με τους ζωγράφους De Chirico και Malevich.