Διαλέξεις 2001
10/28/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ηράκλειο Κρήτης: η δυναμική της ανάπτυξης & οι παράγοντες της αυθαιρεσίας" Ζαχαράκης Γιώργης, Καλλιγιαννάκης Μύρωνας, Μουτσοπούλου Εύη

"Ηράκλειο Κρήτης: η δυναμική της ανάπτυξης & οι παράγοντες της αυθαιρεσίας" Ζαχαράκης Γιώργης, Καλλιγιαννάκης Μύρωνας, Μουτσοπούλου Εύη

Η εργασία μελετά την ανάπτυξη του Ηρακλείου Κρήτης τον 20ο αιώνα και πως αυτή εκφράστηκε στο χώρο. Το χαρακτηριστικό της πόλης είναι ότι αναπτύχθηκε κυρίως δυναμικά, ερρήμην πολεοδομικού σχεδιασμού. Ως προς την οικιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου, το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών είναι αυθαίρετα αναπτυγμένες. Η μελέτη καταλήγει στους παράγοντες που σήμερα πλέον επηρεάζουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό στο Ηράκλειο. Στο τέλος του τεύχους, παρατίθενται και σειρά από συνεντεύξεις που διεξάγαμε κατά την έρευνα του θέματος.