Διαλέξεις 2001
10/19/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Οι καπναποθήκες στην Κομοτηνή, την Ξάνθη και την Καβάλα στα τέλη του 19ου αιώνα: το παρόν και το μέλλον τους" Ζωή Βλαχάκου

"Οι καπναποθήκες στην Κομοτηνή, την Ξάνθη και την Καβάλα στα τέλη του 19ου αιώνα: το παρόν και το μέλλον τους" Ζωή Βλαχάκου

Οι καπναποθήκες στην Κομοτηνή, την Ξάνθη και την Καβάλα στα τέλη του 19ου αιώνα, μορφολογική, οικοδομική και πολεοδομική ανάλυση, κριτική προστασίας και επανάχρησης.