Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Νέα συστήματα κατοικίας: ανοικτές δομές - πολύπλοκες συνθέσεις" Τσουγιάννη Μαριάνθη, Μηρτσέκης Δημήτρης

"Νέα συστήματα κατοικίας: ανοικτές δομές - πολύπλοκες συνθέσεις" Τσουγιάννη Μαριάνθη, Μηρτσέκης Δημήτρης

Εξετάζονται οι νέες τάσεις (μελέτες, έργα) στο σύγχρονο σχεδιασμό της συλλογικής κατοικίας και επιχειρείται η κριτική θεώρηση των παραδειγμάτων, με δεδομένη την αναγκαιότητα του αστικού σχεδιασμού.