Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ο χώρος στις ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ" Ισμήνη Πολίτη

"Ο χώρος στις ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ" Ισμήνη Πολίτη

Η εργασία της διάλεξης συνοψίζει τους διάφορους δομημένους (ή μη) χώρους που εμφανίζονται στα έργα του Α. Χίτσκοκ. Στην αρχή παραθέτονται μερικά γενικά στοιχεία για τον Α. Χίτσκοκ και για τον τρόπο δουλειάς του στις ταινίες του και το πώς αντιλαμβανόταν τον κινηματογράφο. Έπειτα αναλύει τις επιμέρους αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που απαρτίζουν το χώρο οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τον σκηνοθέτη στην οπτικοποίηση των συναισθημάτων των χαρακτήρων των ταινιών του ή στοιχείων της υπόθεσης με σκοπό την ένταση του suspence. Τα στοιχεία του χώρου που χρησιμοποίησε επανειλημμένα ο Χίτσκοκ στις ταινίες του ομαδοποιήθηκαν σε 6 ενότητες: 1. Σχήματα, 2. Στοιχεία Αρχιτεκτονικού Χώρου, 3. Έννοια κλίμακας, 4. Αντικείμενα, 5. Σύνθεση φωτός και σκιάς, 6. Χρήση χρώματος και στοιχεία ανάλυσής του.