Διαλέξεις 2001
10/28/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Σκέψεις πάνω στην κριτική κατά τη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης" Λεωνίδας Κουτσουμπός

"Σκέψεις πάνω στην κριτική κατά τη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης" Λεωνίδας Κουτσουμπός

Η διάλεξη αυτή παρουσιάζει κατ' αρχήν μέσα από έναν παραμορφωτικό καθρέφτη, τη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τονίζοντας τα αρνητικά ζητήματα που προκύπτουν από την έλλειψη κριτικής στη διδασκαλία. Στη συνέχεια αναλύει την έννοια της κριτικής σε ένα επιστημολογικό επίπεδο, στο τρόπο δηλαδή που συμμετέχει στην συγκρότηση της γνώσης. Επίσης αναλύει τη θέση που έχει η κριτική στη φιλοσοφία, και πιο συγκεκριμένα στην ηθική, μέσα από την σκέψη του Ε. Παπανούτσου. Μετά περνά στην αισθητική ανάλυση της έννοιας της κριτικής και στον διαχωρισμό του Π. Μιχελή, ότι η αισθητική κρίση χωρίζεται σε ποιητική και θεωρητική. Μάλιστα ισχυρίζεται (η διάλεξη), ότι η κριτική κατά τη διδασκαλία είναι ποιητική κριτική κυρίως, και εντοπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν στη διδασκαλία όταν σ'αυτή γίνεται θεωρητική κριτική. Τέλος η διάλεξη ισχυρίζεται, μέσα από ιστορικά παραδείγματα, ότι η κριτική ικανότητα είναι αξία ανεξάρτητη από την παιδαγωγική μέθοδο η οποία χρησιμοποιήται στη διδασκαλία. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών που αυτή έχει, η κριτική είναι επιβεβλημένη και αναπόφεκτη.