Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Πάουλ Κλέε: ο δάσκαλος του Μπάουχαους και καλλιτέχνης" Παπαδημητρόπουλος Δημήτριος, Περιστεριώτη Στελλίνα

"Πάουλ Κλέε: ο δάσκαλος του Μπάουχαους και καλλιτέχνης" Παπαδημητρόπουλος Δημήτριος, Περιστεριώτη Στελλίνα

Ανάλυση των ημερολογίων του καλλιτέχνη όπως και των δύο τόμων των μαθημάτων του, στο Μπάουχάους. Υπάρχει και μεγάλος αριθμός πινάκων όλων των περιόδων της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.