Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η θερμική άνεση κάτω από στέγαστρα στο αστικό περιβάλλον" Μαρία Νικολοπούλου

"Η θερμική άνεση κάτω από στέγαστρα στο αστικό περιβάλλον" Μαρία Νικολοπούλου

Περιγραφή θερμικής άνεσης - θεωρία. Παραδείγματα στεγάστρων και μετρήσεις στο αστικό περιβάλλον στην Αθήνα. Συμπεράσματα από μετρήσεις μετά από καταγραφή τους σε πίνακες συγκριτικούς και αναλυτικούς.