Διαλέξεις 2001
10/20/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Αρχιτεκτονική και κινηματογράφος" Όλγα Βενετσιάνου

"Αρχιτεκτονική και κινηματογράφος" Όλγα Βενετσιάνου

Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στην τέχνη του κινηματογράφου, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία στις τεχνικές λήψης, και πως στοιχεία του κινηματογράφου χρησιμοποιούνται στην αναλυτική και συνθετική διαδικασία της αρχιτεκτονικής.