Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η αρχιτεκτονική των αθλητικών χώρων" Γιάννης Προβελέγγιος

"Η αρχιτεκτονική των αθλητικών χώρων" Γιάννης Προβελέγγιος

Οι αθλητικοί χώροι και τα στάδια ως κατασκευές πολιτιστικά ιδιαίτερες. Η επίλυση των βασικών λειτουργικών προβλημάτων και τεχνικών απαιτήσεων καθώς επίσης και το στάδιο ως δημόσιος χώρο. Επίπτωση και σχέση των παραγόντων αυτών με τη σύνθεση και τη μορφή.