Διαλέξεις 2001
12/15/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Εμβάθυνση στο έργο του Τ. Χ. Ζενέτου μέσα από την ανάλυση του εργοστασίου Φιξ" Ι. Γκαβαϊσέ, Κ. Μαχά, Σ. Στεφάνου

"Εμβάθυνση στο έργο του Τ. Χ. Ζενέτου μέσα από την ανάλυση του εργοστασίου Φιξ" Ι. Γκαβαϊσέ, Κ. Μαχά, Σ. Στεφάνου

Ανάλυση του κτιρίου με σκίτσα και σχέδια, σημερινές φωτογραφίες του εναπομείναντος κτιρίου, παλαιές φωτογραφίες επί εποχής Όθωνα.