Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Εμβάθυνση στο έργο του Τ. Χ. Ζενέτου μέσα από την ανάλυση του εργοστασίου Φιξ" Ι. Γκαβαϊσέ, Κ. Μαχά, Σ. Στεφάνου

"Εμβάθυνση στο έργο του Τ. Χ. Ζενέτου μέσα από την ανάλυση του εργοστασίου Φιξ" Ι. Γκαβαϊσέ, Κ. Μαχά, Σ. Στεφάνου

Ανάλυση του κτιρίου με σκίτσα και σχέδια, σημερινές φωτογραφίες του εναπομείναντος κτιρίου, παλαιές φωτογραφίες επί εποχής Όθωνα.