Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Το φως ως κεντρική ιδέα στην αρχιτεκτονική σύνθεση κτιρίων με θρησκευτικό περιεχόμενο - εκκλησίες" Αποστόλης Νότης

"Το φως ως κεντρική ιδέα στην αρχιτεκτονική σύνθεση κτιρίων με θρησκευτικό περιεχόμενο - εκκλησίες" Αποστόλης Νότης

Το φως ως στοιχείο της φύσης, δεν είναι μόνο πολύτιμο και απαραίτητο για τη συνέχιση της ζωής επάνω στη γη, αλλά και ένα στοιχείο απαραίτητο για την ανάδειξη και τη λειτουργία των κατασκευών και ειδικά των εκκλησιών. Από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, το φως ήταν και είναι ένα στοιχείο που το χρησιμοποίησαν οι αρχιτέκτονες, όχι μόνο για την ανάδειξη και τη λειτουργία των κατασκευών (ναούς - εκκλησίες) αλλά και ένα μέσο για το συμβολισμό τους. Σήμερα, παρόλο τα τεχνικά επιτεύματα στον τεχνικό φωτισμό, το φυσικό φως είναι αυτό που παίζει τον κυριότερο ρόλο, στη σχεδίαση και τη κατασκευή νέων μορφών για κτίρια με έντονο ιδεολογικό περιεχόμενο (εκκλησίες) και ένα μέσο για το συμβολισμό τους. Μελετώντας καποιες εκκλησίες διακεκριμένων αρχιτεκτόνων, παρατηρούμε τη μεγάλη σημασία που έχει παίξει το φως στη σχεδίαση καιτη κατασκευή τους.