Διαλέξεις 2001
10/28/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Μαρούσι και πολεοδομική πραγματικότητα: παράδειγμα ΗΒΗ" Κλαπάκης Τζέμπεν

"Μαρούσι και πολεοδομική πραγματικότητα: παράδειγμα ΗΒΗ" Κλαπάκης Τζέμπεν

Είναι μια εις βάθος μελέτη του παραδείγματος του διατηρητέου κτιρίου της ΗΒΗ στο Μαρούσι βασισμένη σε επίσημα έγγραφα που αποδεικνύει ότι η αδράνεια των πολιτών σε σχέση με τα πολεοδομικά θέματα οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής για χάρη οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων.