Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Κάποιες σκέψεις περί του σκοπού της τέχνης" Γ. Ματράγκας

"Κάποιες σκέψεις περί του σκοπού της τέχνης" Γ. Ματράγκας

Η τέχνη ως αποτέλεσμα θεμελιώδους ανάγκης του ανθρώπου ως προς έκφραση επιμέρους σταθερών πνευματικών (κυρίως) αναγκών του, πράγμα που καθιστά και την δικήτης αξία διαχρονική.