Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Το σύγχρονο νοσοκομείο - ένας εξελισσόμενος οργανισμός" Πέτρος Ταβανιώτης

"Το σύγχρονο νοσοκομείο - ένας εξελισσόμενος οργανισμός" Πέτρος Ταβανιώτης

Σύντομη ανάλυση των σύγχρονων αντιλήψεων περί υγείας και των επιπτώσεων τους στο κτίριο του νοσοκομείου. Συσχετισμός των επιπτώσεων αυτών με τις κτιριακές μεταβολές. Σχολιασμός υφισταμένων κτιρίων (ως παραδείγματα) και προτάσεις λειτουργικά κατάλληλων αρχιτεκτονικών διατάξεων.