Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η φύση ως αρχιτεκτονική κατασκευή στο έδαφος της πόλης: δύο πάρκα στο Παρίσι" Άννα Κουλουμβάκη, Μαρία-Κυριακή Ρήγα

"Η φύση ως αρχιτεκτονική κατασκευή στο έδαφος της πόλης: δύο πάρκα στο Παρίσι" Άννα Κουλουμβάκη, Μαρία-Κυριακή Ρήγα

Μέσα από την ανάλυση/ανάγνωση δύο πάρκων στο Παρίσι (Villette, Citroen), αναζητήσαμε πιθανά σχεδιαστικά μοντέλα για το σύγχρονο αστικό πάρκο.