Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Σχεδιασμός Μητροπολιτικών πάρκων. Ο ρόλος τους στο αστικό περιβαλλον: η περίπτωση της Αττικής" Αναστασιάδου Έλενα, Παπαντώνη Δέσποινα

"Σχεδιασμός Μητροπολιτικών πάρκων. Ο ρόλος τους στο αστικό περιβαλλον: η περίπτωση της Αττικής" Αναστασιάδου Έλενα, Παπαντώνη Δέσποινα

Προσέγγιση της έννοιας "πάρκο" μέσα από τη σχέση του με το αστικό περιβάλλον, τον άνθρωπο και τη φύση.