Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Το ποτάμι ως στοιχείο του αστικού τοπίου" Διονυσία Λιβέρη

"Το ποτάμι ως στοιχείο του αστικού τοπίου" Διονυσία Λιβέρη

Η έρευνα αυτή αναλύει και επιχειρεί να ερμηνεύσει τοπία ποταμών και κυρίως τοπία αστικά. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υλικές επεμβάσεις, τις αναλύει και τις ερμηνεύει σε σχέση με την πρακτική εκμετάλευση των φυσικών ιδιοτήτων του ποταμού, τη θέση που αυτός κατέχει στον ανθρώπινο ψυχισμό και την επιθυμία του ανθρώπου να ελέγξει πολιτιστικά το φυσικό στοιχείο.