Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Josep Maria Jujol: το αρχιτεκτονικό έργο και η συνεργασία του με τον Antoni Gaudi" Διαμάντω Περδικέα

"Josep Maria Jujol: το αρχιτεκτονικό έργο και η συνεργασία του με τον Antoni Gaudi" Διαμάντω Περδικέα

Πρόκειται για την αναλυτική διερεύνηση του αρχιτεκτονικού έργου του J. M. Jujol (επιλογή), καθώς και της συνεργασίας του με τον A. Gaudi. Επίσης θίγονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στον φυσικό χώρο δράσης του αρχιτέκτονα, δηλαδή την Καταλονία στο μεταίχμιο των δύο αιώνων (19ος-20ος), καθώς και την πρωτεύουσα της την Βαρκελώνη. Η εργασία ολοκληρώνεται με τον επίλογο-σκέψεις με την μορφή συμπερασμάτων για την αρχιτεκτονική του J. M. Jujol.