Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Προκατασκευή - σύγχρονα βιομηχανικά συστήματα: προς ένα ενιαίο μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής του κτιρίου" Ντάνος Νίκος, Ρεπούσκου Ευα

"Προκατασκευή - σύγχρονα βιομηχανικά συστήματα: προς ένα ενιαίο μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής του κτιρίου" Ντάνος Νίκος, Ρεπούσκου Ευα

Η προκατασκευή, η βιομηχανοποιημένη δόμηση, η συστηματοποιημένη δόμηση, είδη προκατασκευής, βελτιώσεις και προσαρμογές της. Εμπειρίες από τη βιομηχανοποίηση. Από τη βιομηχανοποίηση στο σύστημα. Ο σχεδιασμός συη βιομηχανική δόμηση. Η τάση για ενιαίο μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής κτιρίου.