Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Το "άλλο" μέσα στο ενυπάρχον" Άτζελα Κουβέλη

"Το "άλλο" μέσα στο ενυπάρχον" Άτζελα Κουβέλη

Θεωρώντας ότι δεν υπάρχει ψυχισμός χωρίς το "άλλο", χωρίς εκείνο που το διαφοροποιεί, θα μιλήσω για το "άλλο" μέσα στο ενυπάρχον. Η μεταφορά αυτής της θέσης - πρότασης σε πολλά διαφορετικά πεδία πέραν της υποκειμενικότητας, είναι ακριβώς η κατασκευή που στήνεται εδώ. Προτείνω λοιπόν σε ένα πρώτο επίπεδο το διάβασμα της πραγματικότητας του χώρου γύρω μας, ο οποίος έχει αυτές τις διαφορετικές ποιότητες με στόχο να ελευθερώσω για λίγο τη σκέψη από τη δική της "κορεσμένη καθημερινότητα". Απλώς διαφέρει η οπτική γωνία, επιλέγεται όμως σκόπιμα, ώστε να προβάλλει τελικά αυτό το "άλλο", που είτε είναι αθεάτο, είτε το αντιλαμβάνομαι κατ' αρχήν ως έλλογο μέσα στο ενυπάρχον. Στην συνέχεια της διερεύνησης, έχοντας είδη περάσει κατά πολύ τα καθιερωμένα όρια ενοιών, το σχήμα ενυπάρχον - άλλο θα πάρει μια διαφορετική όψη...