Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Οι υδρόμυλοι του Άνω Καλαμά Ηπείρου" Βασιλική Καραχάλιου

"Οι υδρόμυλοι του Άνω Καλαμά Ηπείρου" Βασιλική Καραχάλιου

Μελέτη υδροκίνητων μηχανισμών στην περιοχή Άνω Καλαμά Ηπείρου. Περιγραφή αυτών και των χώρων που τους φιλοξενούν. Λειτουργία - κατασκευή, κριτικές σκέψεις - προτάσεις διατήρησης.