Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Το λουτρό: σκηνικός χώρος κινηματογραφικών θανάτων" Μαρία Μ. Αλβανού

"Το λουτρό: σκηνικός χώρος κινηματογραφικών θανάτων" Μαρία Μ. Αλβανού

Με αφορμή την διαπίστωση ότι στο χώρο του λουτρού πολύ συχνά λαμβάνει χώρα το γεγονός του θανάτου (μυθολογία - ιστορία - σινεμά), εξετάζεται ο χώρος του λουτρού (α' μέρος) ιστορικά από άποψη λειτουργίας και κατασκευής. Στο β' μέρος αναλύεται η σκηνή του φόνου στο ψυχώ, ενώ στο τρίτο γίνεται σύντομη ανάλυση σε έκταση σκηνών από άλλες ταινίες που περιλαμβάνουν αυτό το θέμα. Στο παράρτημα περιλαμβάνονται απόψεις - σχόλια ειδικών (ψυχίατρος - εγκληματολόγος - ιατροδικαστής).